Şirket Uygulamaları

Katılım Emeklilik tüm çalışmalarında faizsiz sigortacılık ve Katılım sigortacılık prensipleri ile çalışmaktadır. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş’nin faaliyet gösterdiği hayat ve ferdi kaza branşlarındaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında katılım prensibine gösterdiği titizliktir. Şirketimiz katılım sigortacılığı prensiplerini özenle uygulamaktadır. 

Şirketimizin uyguladığı model de katkı priminin ve sigorta sözleşmelerinin sigortalılar arasındaki yardımlaşma ve kefilleşme (teavün ve tekâfül) hizmetinin organizasyonu amacıyla alınması ve düzenlenmesi ana amaçtır. Sigortacılık mevzuatına ve tarife tasdikine uygun şekilde katkı primlerinden alınan kesintiler ile verilen sigorta teminatlarına yönelik sigorta sözleşmelerinde ve bilgilendirmelerde sigortalıya karşı şeffaf, güvenilir ve açık olunması önemli prensiplerimizdendir. 


Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ’nin Katılım Sigortacılığında uyguladığı model, yapmış olduğu sigortacılık organizasyonuyla ilgili olarak verilen hizmete karşılık belirli bir ücret ile tahsil edilen primlerin yatırım işlemlerini yönetme karşılığında oluşan gelirler üzerinden de belirli bir pay alması şeklinde olan Vekâlet /Mudarebe Karması (Hibrit) Modelidir. 

Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model: Şirketin, risk fonu yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekâlet ücreti aldığı, teknik karın tamamının katılımcılara dağıtıldığı fakat yatırım karının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı modeli, 

· Vekâlet ücret oranı faaliyet gösterilen sigortacılık branşları ve ürünlerimiz bazında değişkenlik göstermekte olup oran ilgili ürüne ait Sigorta Bilgilendirme Formlarında katılımcılarımıza açık ve şeffaf olarak belirtilmektedir. 

· Katılımcı risk fonunun yatırım gelirleri üzerinden şirketimizin uyguladığı Mudarebe ücret oranı da Sigorta Bilgilendirme Formlarında belirtilmektedir.

Şirketimiz, Katılım Sigortacılığı faaliyetlerini ruhsatı bulunduğu Hayat, Ferdi Kaza ve Hastalık/Sağlık branşlarında sürdürmektedir.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. katılım sigortacılığı esasına göre çalışma prensipleri dâhilinde Katılımcı Risk Fonunda tüm yatırımlarını faizsiz enstrümanlara yapmakta ve ayrıca konusunda uzman bir Danışma Komitesinden yatırım yapılacak alanlar konusunda görüş almaktadır. Mevcut Katılımcı Risk fonu Katılım bankaları bünyesinde açılan Katılım Hesapları ile Kira Sertifikalarına (Sukuk)  yatırım yapmaktadır.

Dönem

Hayat Poliçe Adedi

Hayat Sigortalı Adedi

Hayat Prim Üretim (TL)

Ferdi Kaza Poliçe Adedi

Ferdi Kaza Sigortalı Adedi

Ferdi Kaza Prim Üretim (TL)

2014

8.587

8.425

3.373.073

48

48

15.875

2015

41.779

35.751

16.842.531

10.691

8.204

1.362.343

2016

60.416

55.815

23.668.852

42.595

38.102

5.230.514

2017

79.717

75.944

38.813.037

49.916

46.166

5.920.090

*Poliçe adedi ve sigortalı adedi yıl sonlarında yürürlükte olan değerlerdir.

*Prim üretimleri yıllık tutarlardır.

Şirketimiz Danışma Komitesi tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde Katılımcı Risk Fonu kurulması, buna ait hesabın işletilmesi, buradan yapılacak tüm ödemelere  ilişkin “Katılımcı Risk Fonu Uygulama Esasları”  hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Bakiye tutarı sene sonları yapılan aktüeryal değerleme çalışmaları sonucu belirlenmektedir.  Katılımcı Risk fonunun  katılımcıların tazminat taleplerini karşılayabilecek yeterlilikte olması ve şirketin faaliyetlerinin sağlıklı biçimde devam ettirilmesi önemli kriterlerdir. Bu çerçevede hesaplanan Risk Fonu Bakiyesi gelecek dönemlerde karşılaşılabilecek tazminat taleplerinin ve Risk Fonuna ait masrafların karşılanabilmesi amacı ile Katılımcı Risk Fonu bünyesinde muhafaza edilmektedir. Bununla birlikte sonraki yıllarda dönem sonunda artı bir gelir oluşması durumunda, bu gelir her sigortalının katılımı nispetinde, Danışma Komitesi tarafından onaylanan esaslar ve hesaplamalar doğrultusunda katılımcıya tamamen veya kısmen iade edebilir.


Yıllar itibari ile Risk Fonu bakiyesi değerleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Yıl

2014

2015

2016

2017

Dönem Sonu
Net Bakiye

58.025,65

180.362,24

789.624,74

1.568.361,06

Reasürans, sigorta şirketlerinin sigorta faaliyetleri ile üzerlerine aldıkları riskleri bu riskleri üstlenecek başka şirketlere (reasürans şirketlerine) tamamen veya kısmen devrederek yükümlülüklerini paylaşmasıdır. Bu şekilde sigorta şirketleri sundukları güvenceyi genişletme imkanına sahip olmaktadırlar.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş hayat ve kaza sigortaları branşındaki sigortalarının katılım reasüransı / reasürans işlemlerinde, dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden Reinsurance Group of America (RGA) ile çalışmaktadır. Faizsiz sigortacılık alanında çalışan şirketimiz, RGA’in İslami finans prensipleri ile çalışan RGA Global Retakaful Malezya firması ile katılım reasüransı sözleşmeleri düzenlenmiştir.

Yıllık olarak yaptığımız katılım reasüransı anlaşmaları sayesinde hayat sigortaları ve kaza branşında geniş kapsamlı güvenceleri müşterilerimize sunabilmekteyiz.

Reasürörümüz hem ülkemizde hem de yurtdışında tanınan ve güvenilen, köklü geçmişe sahip, güçlü sermayeli bir kuruluştur. Reasürörümüzün yurtdışındaki bağımsız uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yüksek derecelerle değerlendirilmektedir. Hayat sigortacılığı alanında spesifik olarak tecrübesi olan şirket 26 ülkede faaliyet göstermekte olup “Dünyanın en iyi reasürans şirketi” ödülüne de sahiptir. Şirketin rating notları şu şekildedir;

Şirket Adı

Rating Notu

Web Sitesi

Reinsurance Group of America (RGA)

A.M. Best : A+ Superior,
S&P : AA- Very Strong
Moody’s Investor : A1 Good

http://www.rgare.com/

Bununla birlikte sağlık sigortacılığı alanında da şirketimiz İsviçre merkezli ve dünyanın sayılı reasürans şirketlerinden Swiss Re’nin katılım reasüransı alanında çalışmalar yapan Malezya’daki Swiss Re Retakaful firması ile çalışmaktadır.

Şirket Adı

Rating Notu

Web Sitesi

Swiss Reinsurance Company Ltd(Swiss Re)

A.M. Best : A+ Superior,

http://www.swissre.com/

S&P : AA- Very Strong

Moody’s Investor : Aa3 Excellent

Ayrıca 2018 yılında seyahat sağlık branşında da üretimlere başlanmıştır. Bu branşta dünyanın tanınmış reasürans şirketlerinden TRUST RE ile reasürans anlaşması yapılmıştır. Dünyada kabul görmüş derecelendirme kuruluşlarının değerlemeleri aşağıdadır.

Şirket Adı

Rating Notu

Web Sitesi

Trust International Insurance and Reinsurance Company

A.M. Best : A - Excellent,

www.trustre.com/en/home

S&P : A- Stable

Yıllık olarak yaptığımız katılım reasüransı anlaşmaları sayesinde hayat, ferdi kaza ve sağlık branşında geniş kapsamlı güvenceleri müşterilerimize sunabilmekteyiz.Karz, Katılım Sigortacılığı Mevzuatındaki kullanım şekliyle Likidite İmkânı, Katılımcı risk fonunun yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yetersiz kalması halinde şirketin, yaşanan açığı fonlama yoluyla kapatmasına verilen isimdir. Şirket açığın kapatılması için fona verdiği bu tutarı karşılıksız verebileceği gibi sonradan fonda oluşacak pozitif bakiyeden geri almak suretiyle borç olarak da verebilir.

Şirketimiz, oluşan açığın telafisi için fona verdiği borcu, fonun ilerleyen dönemlerdeki fazlalığından herhangi bir ek bedel talep etmeden geri almaktadır.

Şirketimiz Katılımcı Risk Fonu’nun Gelir ve Giderleri dönem içinde aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Gelir Kalemleri (A)

 • Alınan Katkı Primi
 • Ödenen Tazminatta Katılım Reasürans (Retekâfül) Payı
 • Alınan Katılım Reasürans (Retekâfül) Komisyonu
 • Yatırım Gelirleri (Net - Vergi ve Şirket Payı düşülmüş)
 • Diğer Teknik Gelirler

Gider Kalemleri (B)

 • Ödenen Katılım Reasüransı (Retekâfül) Primi
 • Ödenen Tazminatlar
 • Toplam Vekalet Ücretleri (Acente Komisyonu Dahil)
 • Toplam Teknik Karşılıklar Değişimi (Net)
  • Kazanılmamış Primler Karşılığı Değişimi (Net)
  • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Değişimi (Net)
  • Muallak Tazminat Karşılıkları Değişimi (Net)
  • Dengeleme Karşılığı Değişimi (Net)
  • Devam Eden Riskler Karşılığı Değişimi (Net)
 • Diğer Teknik Giderler
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler
 • Önceki yıldan devreden Karz (varsa)

Yatırım Geliri : Bir takvim yılına ait katılımcı risk fonuna ait yatırım geliridir.

Gelecekteki öngörülemeyen riskler için risk fonu bakiye sonuçları üzerinden ayrıca ek ihtiyat fonu ayrılabilinir.

Canlı Destek Merkezi Sonlandır

Müşteri temsilcimizin size daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen bizimle aşağıdaki bilgileri paylaşınız.

Müşteri temsilcilerimiz hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Görüşmeniz sonlandırıldı

Müşteri temsilcimiz ile yaptığınız görüşme ile ilgili memnuniyet düzeyinizi lütfen belirtiniz.

Değerlendirmeniz için teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.